วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ยันต์เก้ายอด


ยันต์เก้ายอด ความหมาย ความเชื่อ ของยันต์หมายถึงคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าทั้ง 9 ประการ ซึ่งแสดงให้เห็นในรูปของยอดแหลมทั้ง 9 ยอด ลายสักยันต์นี้ดีในการป้องกันศาสตราวุธทั้งหลาย

คาถา

อะสังวิสุโลปุสะพุภะครับ เป็นบทสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น